آقای دکتر سید صدرالدین موسوی

Dr. Seyed Sadredin Musavi

استادیار و مدیر گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

Researcher ID: (95189)

4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران