خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,274
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 171
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 6
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 63 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعالی در معماری ایرانی با تاملی در حکمت متعالیه نوشته طاهره کمالی زادهکندورسه، مارکی دو نوشته ناصر الدین علی تقویانلئو ویگوتسکی نوشته مهرنوش هدایتیساخت یابی برنامه توسعه در ایران عصر پهلوی نوشته محمد سالار کسرایی و بهزاد اصغریمالکیت ارضی و نظام های بهره برداری در دوره ناصری نمونه موردی لرستان نوشته محمد دالوند و محمدامیر احمدزاده و محمد رحیم ربانی زادهواکاوی فنون بلاغت ادبیات فارسی از منظر آموزش به غیرفارسی زبانان نوشته احمد صفارمقدمراهبردهای ترجمه در بازنمایی احساس «عشق» در رمان از انگلیسی به فارسی (رویکرد نشانه شناسی فرهنگی) نوشته بیتا قوچانی و حسین صافی پیرلوجهمعیارهای برجسته اخلاقی در اندرزنامه های فارسی میانه زردشتی: عدالت و دیگردوستی نوشته فرزانه گشتاسبنقدی بر «درآمدی بر جامعه شناسی زبان» نوشته آتوسا رستم بیک تفرشینقدی بر درآمدی بر رشد زبان کودک نوشته آتوسا رستم بیک تفرشیتحلیل و نقد گفتمان تعلیم و تربیت لیبرال در نسبت با مفهوم تلقین نوشته محسن بهلولی فسخودیبازنمایی متن مبتنی بر بافت با استفاده از موضوعات پنهان برای دسته بندی مقالات علمی نوشته مسعود قیومیبرآورد نرخ بهره و رابطه آن با تورم در ایران: داده های بازارهای آتی و رهیافت MS-VAR نوشته ابراهیم التجائیدورنمای حکمرانی اسلام گرایان اهل سنت در جهان عرب نوشته حمیدرضا اکبریشناسایی عوامل موثر بر انجام رفتارهای پیشگیرانه از کووید-۱۹: کاربست مدل اعتقاد بهداشتی و مدل PEN-۳ نوشته داود مهرابیدفاعیه ها و تئودیسه های ابن عربی در پاسخ به مسئله شر نوشته هادی وکیلیتحلیل تاثیر تصاویرشعری شاعران کهن پارسی در تصویر سازی شاملوبا رویکرد تحلیلی بینامتنی نوشته خدیجه ساتیاروند و تقی پورنامداریان و یوسف محمدنژادتحلیل انتقادی استعاره های عشق در آثار مولوی، با رویکرد شناختی نوشته علیرضا شعبانلوچندپارگی ذهنیت زنان در تجربه زیسته زندگی خانوادگی نوشته مصطفی مهرآییننقش نظام حکمرانی آموزش عالی در ارتقاء هویت ملی ایران نوشته عبدالرحمن حسنی فر و مجید عباس زاده مرزبالی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاکنون 4 کنفرانس توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاکنون 43 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان»دانشنامه علم جامعه شناسی ایراندانشنامه ادبیات عربدانشنامه فلسفه تعلیم و تربیتدانشنامه اقتصادفصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامینقدنامه زبان های خارجیدانشنامه معماری منظردانشنامه آموزش های علمی - کاربردیدانشنامه محیط زیستنقدنامه اقتصادمطالعات دانشنامه نگارینقدنامه زبان شناسینقدنامه انسان شناسیفصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسیدوفصلنامه نقدنامه تاریخدوفصلنامه نقدنامه مدیریتدوفصلنامه سیاست کاربردیپژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیدوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیادوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبینقدنامه زبان و ادبیات عربیدوفصلنامه منطق پژوهیدوفصلنامه کهن نامه ادب پارسیدوفصلنامه فلسفه علمدوفصلنامه غرب شناسی بنیادیدوفصلنامه زبان و زبان شناسیدوفصلنامه زبان شناختدوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگفصلنامه جستارهای سیاسی معاصردو فصلنامه جستارهای تاریخیفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگیدوفصلنامه تفکر و کودکدوفصلنامه پژوهشنامه علویپژوهشنامه زنانپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیدوفصلنامه پژوهش های علم و دینفصلنامه اقتصاد و تجارت نویندوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایرانمجله ادبیات پارسی معاصرمجله آفاق الحضاره الاسلامیهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعیدوفصلنامه حکمت معاصر