خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,723
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 190
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 7
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 49 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تحلیل شناختی استعاره «عشق» در غزلیات صائب تبریزی نوشته مهلا آرین پوردسته بندی ریسک های منابع انسانی در صنعت بانکداری: کاربرد روش شناسی کیو نوشته الهام ابراهیمیدین و تصویر: تحلیل تصویری برنامه تلویزیونی «سمت خدا» نوشته بشیر معتمدیمعنویت در محیط کار و تعهد سازمانی: نقش تعدیلگر اشتیاق شغلی نوشته الهام ابراهیمیارائه مدل بهبود عملکردصادراتی شرکتهای صنایع غذایی در استان کرمانشاه با محوریت استراتژی لجستیک نوشته نادر سیدکلالیبررسی ساختمان افعال مرکب در زبان ترکی قشقایی نوشته جلال تباشیرعصر کرونا،گفتمان قرانی در فضای مجازی نوشته بهاره نصیری و آمنه بختیاریراه حلی به دشواره ی تسلسل در ابژه در رد وجود ذهنی نوشته مهدی اسدیالگوهای ارتباطات میان فردی والدین و فرزندان در خانواده (تحلیل تجربه فرزندان در خانواده های تهرانی) نوشته منصور ساعیشناسایی و تحلیل مولفه های اثرگذار بر سبک زندگی خانواده دیجیتال در شهر تهران نوشته بهاره نصیریبررسی واژه های هندی و گجراتی موجود در پنج فصل نخست شکند گمانیک ویچار نوشته پورچیستا گشتاسبی اردکانیدیالکتیک ایدئولوژی و اتوپیا: مقایسه گری گفتار آدمیت و کسروی درباره ی نقش اتوپیای سوسیال دموکراسی انقلابی در جنبش مشروطه خواهی در دوره ی مجلس اول نوشته سید حمیدرضا ذکریا و علی رضا ملائی توانیبررسی اندیشه صلح پارسی هخامنشیان بر مبنای اهداف فرهنگ و آموزش صلح یونسکو نوشته مهسا ویسیبازآفرینی اندیشه اقتصادی و سیاسی میرزا ملکم خان به میانجی نظریه «توسعه ناموزون و مرکب» نوشته صادق رضازاده سارابیتحلیل گفتمان نامه های صادره امیر مسعود در جلد اول تاریخ بیهقی (بر اساس نظریه کنش گفتاری سرل) نوشته طاهره ایشانی و ناهید مهرافروزتحلیل تقابل ها در اندیشه شمس تبریزی از منظر روان شناختی نوشته مریم عاملی رضاییبررسی ساختمان افعال مرکب در زبان ترکی قشقایی نوشته جلال تباشیرمضامین اجتماعی – سیاسی در اشعار ابوالقاسم الشابی و میرزاده عشقی نوشته عبدالحسین فرزادسیر تکوین هویت ملی ایران در دوره باستان نوشته مجید عباس زاده مرزبالیتحلیل بینانشانه ای نقاشی اکفراستیک «تقدیر» از مهدی زمانی نوشته محمد هاتفی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاکنون 3 کنفرانس توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاکنون 39 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:
دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیتدانشنامه اقتصادفصلنامه مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامینقدنامه زبان های خارجیدانشنامه معماری منظردانشنامه آموزش های علمی - کاربردیدانشنامه محیط زیستنقدنامه اقتصادمطالعات دانشنامه نگارینقدنامه زبان شناسینقدنامه انسان شناسیفصلنامه نقدنامه زبان و ادبیات فارسیدوفصلنامه نقدنامه تاریخدوفصلنامه نقدنامه مدیریتدوفصلنامه سیاست کاربردیپژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادیدوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیادوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبینقدنامه زبان و ادبیات عربیدوفصلنامه منطق پژوهیدوفصلنامه کهن نامه ادب پارسیدوفصلنامه فلسفه علمدوفصلنامه غرب شناسی بنیادیدوفصلنامه زبان شناختدوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگفصلنامه جستارهای سیاسی معاصردو فصلنامه جستارهای تاریخیفصلنامه جامعه پژوهی فرهنگیدوفصلنامه تفکر و کودکدوفصلنامه پژوهشنامه علویپژوهشنامه زنانپژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانیدوفصلنامه پژوهش های علم و دینفصلنامه اقتصاد و تجارت نویندوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایرانمجله ادبیات پارسی معاصرمجله آفاق الحضاره الاسلامیهدو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعیدوفصلنامه حکمت معاصر