نقدنامه انسان شناسی

Anthropological Review

حوزه فعالیت:

۱. نقد کتب درسی، کمک درسی و مرجع دانشگاهی

۲. نقد مجلات و مقالات علمی دانشگاهی

۳. بررسی، نقد یا آسیب شناسی گرایش ها یا جریانهای فکری تاثیر گذار آکادمیک در کشور

۴. گزارش نشست‌ها، سخنرانی‌ها، همایش‌ها و جلسات نقد کتاب شورا

۵. گفت‌و‌گو با استادان یا نویسندگان با محوریت نقد