دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ

Media and culture

فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ­ای در رسانه وفرهنگ، با هدف اصلی گسترش و تبیین دیدگاههای نظری و ارائه دستاوردهای پژوهشی بدیع در حوزه ارتباطات و رسانه ها در سال۱۳۸۹ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات) راه اندازی شده است.

این مجله حاصل مقالات منبعث از پژوهش­هایی است که به تحلیل و ارزیابی نقش رسانه­ ها در فرهنگ، ارتباطات انسانی و اجتماعی، مسائل پیرامون رسانه­ های سنتی و رسانه­ های نوین از جمله سیاست­گذاری، تولید و مصرف محتوای رسانه­ ها، افکار عمومی، حوزه ­های نوپدید مطالعات ارتباطاتی (ارتباطات علم و فناوری، ارتباطات محیط زیست، ارتباطات مخاطره، ارتباطات بحران) و روش­شناسی می­ پردازد.

با توجه به اهمیت رویکردهای نوینی چون بین رشته ­ای و میان رشته­ ای، انتقادی، پسامدرنیستی، پسااستعماری، در کنار رویکردهای سنتی، این نشریه از پژوهش­های مختلف و متنوع در این زمینه استقبال می­کند. همچنین با توجه به اهمیت نظرات مخاطبان در ارتقاء سطح مجله و ایجاد رضایت در نویسندگان، از متفکران، پژوهشگران و استادان این حوزه تقاضامندیم، این نشریه را همچون گذشته از دیدگاه ­های ارزشمند خود بهره مند سازند.

این مجله برای دستیابی به اهدافش محورهای خاصی را معرفی می­کند؛ اما محورها محدود به موارد گفته شده نیستند؛ بدیهی است از مقالات نوآورانه استقبال می­شود. برخی از محورهای مورد توجه مجله عبارتند از:

دین، اخلاق، و حقوق درارتباط با رسانه ­ها
مطالعات تاریخی در ارتباطات و رسانه ها
مطالعات در حوزه زبان و محتوای رسانه ها
مدیریت و سیاست گذاری رسانه­ ها
بازی، هنر و زیبایی شناسی در رسانه ها
مطالعه در حوزه­های نوین ارتباطات (علم و فناوری، محیط زیست، مخاطره و بحران)
روش­شناسی و رویکردهای نوین در مطالعات رسانه­ها و فرهنگ
علوم شناختی و روان­شناسی در رسانه­ ها و ارتباطات
مطالعات فرهنگی
مطالعات افکار عمومی و سیاست در ارتباطات و رسانه­ ها
بازاریابی، تبلیغات و پروپاگاندا
مطالعات تطبیفی در موضوعات مطروحه

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات