فصلنامه مطالعات اسلامی ایرانی خانواده

Journal of Islamic-Iranian Family Studies

خانواده سلول و پایه اصلی هر جامعه است و اگر این سلول سالم باشد، سلامت به دیگرجاها سرایت می کند" که وظیفه تربیت افراد را بر عهده دارد. بررسی مسایل و مشکلات افراد در خانواده می تواند از بروز مشکلات بعدی بکاهد بخصوص با توجه به معظلات و عنوان های جدیدی همچون روابط سیاه، طلاق های صوری و ... که در سال های اخیر چالش های جدی را در نهاد خانواده ایجاد کرده است، لذا پر کردن خلا های نظری (روان شناسی مشاوره جامعه شناسی- فقه و حقوق) و ارایه نظریه های اسلامی می تواند سهم بسزایی در آگاهی رسانی افراد جامعه داشته باشد. جایگاه خانواده موضوعی است که پرداختن به ابعاد مختلف آن در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به جایگاه زن، شوهر و فرزندان، تبیین زوایای آشکار و پنهان خانواده واقعیتی است که باید مورد واکاوی همه جانبه قرار گیرد. در سال های اخیر شاهد افزایش آسیب های اجتماعی و فرهنگی زیادی همچون طلاق ، روابط خارج از ازدواج، خشونت خانوادگی، کودک آزاری، همسر آزاری، روابط سیاه و . . . در عرصه خانواده در کشور هستیم که بخشی از این مسائل به نوعی عدم آگاهی و شناخت علمی در حوزه خانواده و بنیان های آن بر می گردد و تاسیس این مجله می تواند به گسترش آگاهی علمی در بین آحاد جامعه در این زمینه کمک کند.

فصلنامه مطالعات اسلامی - ایرانی مطالعات خانواده بر اساس مصوبه "دوازدهمین جلسه کمسیون بررسی تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی" مورخ 1399/4/4 به شماره 23935//ص/99 مورد تایید قرار گرفت.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات