آقای دکتر شهاب اسفندیاری

Dr. Shihab Esfandiari

دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182423)

2
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی