آقای دکتر هومن قاپچی

Dr. Hooman Qapchi

فوق دکترا مدیریت رسانه دانشگاه تهران

Researcher ID: (254902)

6
5
11
2
4
2
7
1
3

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • عضو اصلی انجمن علمی رسانه ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •   Organizational Reality Perception as an Always-in-progress Dialectic in Hermeneutic Thought Context, Vienna, Austria
 •  How to Make Money as a Social Media Manager? Platforms Prosperity in Iranian perspective of Media Economy and Technopreneurship? (Case Study: Instagram), London, England DOI: 10.36648/1550-7521.20.51.306 https://www.globalmediajournal.com/open-access/how-to-make-money-as-a-social-media-manager-platforms-prosperity-in-iranian-perspective-of-media
 •  Platforms Prosperity in Iranian perspective of Media Economy and Technopreneurship? Manchester, England

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

 • تحلیل محتوا، تحلیل مضمون و تبیین مفهوم سه عنصر راستینگی، واقعیت، حقیقت در رسانه های اجتماعی (1401)
 • راهبرد رسانه کسب و کارهای خرد ایرانی در بستر شبکه های اجتماعی از منظر کارآفرینی رسانه ای (1401)
 • آینده پژوهی مفاهیم نوظهور فناوری های نوین در رسانه های جمعی (سواد غوطه وری) (1401)
 • از نگارش پیوست رسانه تا تدوین راهبرد محتوای رسانه های جمعی (1400)
 • شناسایی ترکیب های برنده اقناعی برای جذب حداکثری مخاطب در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی اینستاگرام) (1400)
 • بازاریابی چریکی رسانه ای در شبکه های اجتماعی مبتنی بر اقتصاد توجه (1399)
 • مخاطب، کاربر، پرسونا، آواتار (مروری بر تغییر رژیم مصرف و رفتار رسانه با تکیه بر نظریه توصرف کننده تعاملی) (1398)
 • راستی آزمایی انبوه اخبار جعلی در شبکه های اجتماعی به کمک انسان و ماشین (1398)
 • گرافیتی در ایران (نشانه شناسی هنر خیابانی) (1397)
 • توصیف و تبیین واقعیت از منظر جامعه شناسی ساختگرا با تکیه بر نظریه ساخت اجتماعی واقعیت پیتر برگر و توماس لاکمن (1396)
 • مطالعه تلفن همراه از دریچه مدیریت رسانه و ارتباطات یکپارچه بازاریابی (1395)

تالیفات

 • کتاب بازاریابی چریکی در عصر ارتباطات انتحاری (بازاریابی) - 1401 - فارسی
 • کتاب واقعیت سازمانی: عناصر ارتباط سازمانی از منظر جامعه شناسی ساختارگرا (در دست چاپ) - 1400 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

 • پژوهشگر ارشد پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته (1395-تاکنون)
 • سابقه تدریس در استاد مدعو مدیریت رسانه دانشگاه تهران (1400-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • دومین کنفرانس مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد - IIEMAECONF، منچستر، انگلستان (1401)
 • کنفرانس بین‌المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری - کمیسیون ملی یونسکو، دانشگاه تهران، تهران، ایران (1401)
 • فناوری‌های واقعیت تعمیم‌یافته و مصادیق آینده محیط‌های غوطه‌وری 360 - وزارت کشور، مرکز مطالعات راهبردی، تهران، ایران (1401)
 • کنفرانس مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد - IMIEACONF، وین، اتریش (1400)
 • همایش ملی رسانه‌های نوین و شکل‌دهی به نهادهای اجتماعی - پژوهشگاه توسعه فناوری‌های پیشرفته، کرمان، ایران (1398)
 • همایش ملی رسانه، ارتباطات و آموزش های شهروندی - دانشگاه تهران شرق، تهران، ایران (1395)
 • همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت - دانشگاه قم، قم، ایران (1395)