خانم دکتر سحر کاوندی

Dr. Sahar Kavandi

دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (269484)

8
35

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی