دو فصلنامه تأملات فلسفی

Philosofical Meditations

فصلنامه تأملات فلسفی دانشگاه زنجان با هدف اشاعه تفکر فلسفی و ایجاد زمینه برای انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در حوزه‌های فلسفی راه‌اندازی شد. شماره نخست این نشریه در بهار ۱۳۸۹ منتشر شد و در تیر ماه ۱۳۹۳ موفق به دریافت رتبه علمی- پژوهشی از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شد.

فصلنامه تأملات فلسفی در زمینه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

۱. فلسفه اسلامی

۲. فلسفه دین

۳. فلسفه اخلاق