آقای دکتر مهدی اخوان

Dr. Mehdi Akhavan

دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (369317)

3
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی