خانم پروفسور زهرا خزاعی

Prof. Zahra Khazaei

استاد تمام گروه فلسفه دانشگاه قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184980)

64
2
5

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب معرفت شناسی فضیلت (انتشارات سمت) - 1396 - فارسی
  • کتاب اخلاق فضیلت (انتشارات حکمت) - 1389 - فارسی

سوابق استادی