دو فصلنامه الهیات

Elahiyat

دو فصلنامه «الهیات» دارای مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که در زمینه تخصصی فلسفه به انتشار مقاله می پردازد. بر این اساس از مقالات تالیفی و ترجمه ای و نقد و بررسی کتاب استادان و پژوهشگران در گرایش های مختلف فلسفه (فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه هنر، فلسفه دین، منطق، فلسفه تطبیقی، فلسفه اخلاق و ...) استقبال می نماید.