دوفصلنامه کلام پژوهی

Kalam Pajouhi

دو فصلنامه کلام پژوهی موسسه آموزش عالی حوزوی نورالزهرا (س) زنجان با هدف اشاعه تفکر کلامی و ایجاد زمینه برای انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در حوزه‌ کلام قدیم و جدید راه‌اندازی شد. مسائل و موضوعات کلامی همواره مورد بحث و نظر نخبگان علمی بوده است. وجود نشریه ای در حوزه علمیه خواهران این ظرفیت را ایجاد می کند که یافته های علمی کلامی در دسترس مخاطبان حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته و زمینه ای برای حل شبهات اعتقادی به وجود آورده و نیز در تعمیق اصول اعتقادی کمک کند.

حوزه‌های انتشار:
کلام عقلی
کلام نقلی
کلام امامیه
کلام تطبیقی
مسائل جدید کلامی
کلام کاربردی
مسائل تطبیقی فلسفی و کلامی
مسائل کلامی بین رشته ای(فلسفی-تفسیری-عرفانی و علوم تجربی)