فصلنامه مطالعات تفسیری آلاءالرحمن

AlaulArahman Exegetic Studies

فصلنامه ی علمی «مطالعات تفسیری آلاء الرحمن» به صاحب امتیازی جامعه الزهراء(سلام الله علیها) با رویکرد تفسیر و علوم قرآن، فعالیت خود را از پاییز ۱۴۰۱ آغاز نمود و با موافقت کمیسیون نشریات وزارت ارشاد و کسب مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به شماره شناسه ی 92121 مجوز انتشار را اخذ نمود.

این فصلنامه با هدف ایجاد فضایی مناسب برای تولید مباحث علمی قرآنی توسط دانش آموختگان و قرآن پژوهان و نیز ترویج فرهنگ پژوهش و تقویت نشاط علمی و همچنین شناسایی، حمایت و هدایت استعدادهای پژوهشی علمی در بین قرآن پژوهان، قدم در این راه برداشته است و امید است با حمایت های علمی اساتید و قرآن پژوهان، بتوان از برون داد تحقیقات و پژوهش های قرآنی، زمینه ی ژرف اندیشی و ژرف نگری آن را فراهم آورد.

اهداف فصلنامه ی مطالعات تفسیری آلاء الرحمن عبارت است از:

- تبیین، نشر و ایجاد زمینه برای گسترش تفسیر و معارف قرآنی در سایه سار مکتب اهل بیت(ع)؛

- صیانت و پاسداری از مبانی و آموزه های قرآنی؛

- زمینه سازی نگارش و انتشار مقالات علمی دانش پژوهان و پژوهش گران؛

- ترویج و تعمیق فرهنگ پژوهش و تقویت نشاط علمی دانش پژوهان و محققان؛

- معرفی اندیشه ها و نوآوری و خلاقیت های علمی محققان؛

- ایجاد فضایی مناسب برای تضارب آراء و رشد علمی اساتید و پژوهش گران در زمینه ی معارف قرآن و حدیث؛

- نقد آثار، آراء و نظریات علمی و تحقیقاتی در زمینه ی معارف قرآنی؛

- پاسخ گویی به شبهات در زمینه ی تفسیر و علوم قرآنی؛

- کمک به مساله یابی و حل مسائل علمی ، در ارتباط با معارف بلند قرآنی؛

- کمک به ایجاد ارتباط میان مراکز آموزشی ، علمی ، تحقیقاتی و همچنین میان اساتید و پژوهش گران به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربیات و کسب دستاوردهای تازه ی علمی؛