آقای دکتر یارعلی کرد فیروزجایی

Dr. YarAli Kurd Firoozjaei

استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم

فرد مهم علمی - Researcher ID: (374390)

15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی