آقای دکتر رضا رسولی شربیانی

Dr. Reza Rasouli

ریاست دانشگاه پیام نوراستان قزوین

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184595)

27
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی