آقای کیارش فرتاش

Kiarash Fartash

دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، تهران، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179916)

28
48
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی