آقای دکتر امیرعباس علیزمانی

Dr. Amirabbas Alizamani

دانشیاردانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401567)

2
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی