مجله فلسفه و کلام اسلامی

The journal of Philosophy and Kalam

(مجله فلسفه و کلام اسلامی از سوی کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم - تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۲ طی ابلاغیه شماره ۳/۱۱/۱۷۴۱ به عنوان مجله علمی-پژوهشی اعلام شد. این مجله در وضعیت کنونی پیرو ابلاغ آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲با شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ به عنوان «نشریه علمی» شناخته می شود.) عنوان قبلی مقالات و بررسی ها(عنوان این مجله تا پاییز ۱۳۸۸ «مقالات و بررسی ها» بود و از این تاریخ و در راستای تخصصی شدن مجلات با عنوان جدید «فلسفه و کلام اسلامی» منتشر شد.)

حوزه موضوعی مجله: شاخه های مختلف فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، فلسفه دین، و فلسفه تحلیلی

مجله فلسفه و کلام اسلامی به منظور پژوهش و تحقیق بنیادین در زمینه های فلسفه و کلام اسلامی، فلسفه تحلیلی و منطق تاسیس شده است و می کوشد مقالاتی را منتشر کند که به این زمینه ها با رویکرد های مختلفی، از جمله رویکردهای تاریخی، تحلیلی و مقایسه ای، نگریسته و حاوی نکات بدیع و نو باشند به گونه ای که به گسترش مرزهای دانش در این حوزه ها مدد رسانند.

این مجله مقالات مرتبط با کلام اسلامی و نیز سنن مختلف فلسفی اسلامی مانند فلسفه مشاء، فلسفه اشراق و حکمت متعالیه را پذیرفته و منتشر می کند.

فلسفه تحلیلی رویکردی فلسفی است که بر وضوح و دقت در استدلال تاکید دارد. مجله مقالاتی را که به پرسش های مهم در فلسفه تحلیلی، مانند ماهیت معنا، صدق، معرفت، و نیز مباحث مرتبط با فلسفه اخلاق، متافیزیک و مبانی معرفت شناسی می پردازند، پذیرفته و منتشر می کند.

منطق ابزاری بنیادی در هر دو فلسفه تحلیلی و حکمت اسلامی است. مجله مقالات تحقیقی مرتبط با منطق و کاربرد آن در فلسفه را می پذیرد.

هدف مجله ارائه فرصت و فضا برای تحقیقات اصیل و با کیفیت در حوزه های یادشده و ترویج گفتگو و همکاری بین متفکرانی است که در رشته ها و تخصص های یادشده کار می کنند. و می کوشد نویافته های پژوهشگران حوزه های کلام، و فلسفه و منطق را در معرض داوری میان اذهانی بگذارد تا پژوهشهای خرد در فرآیند نقد و ارزیابی جامعه علمی، هم افزایی یابند و بستر مناسب برای تحول علوم انسانی را فراهم سازند.