آقای دکتر سید مهدی رحمتی

Dr. Sayedmahdi Rahmati

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372218)

6
15
1
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیأت علمی دانشگاه گنبد کاووس (1397-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار و پژوهشگر مدعو موسسه آموزش عالی آل طه (1392-1397)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر فرهنگی دانشگاه گنبد کاووس (1402-تاکنون)