خانم دکتر حوران اکبرزاده

گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (348007)

9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی