خانم دکتر شهین اعوانی

Dr. shahin Avani

دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (308335)

12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی