خلاصه فعالیتهای علمی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 223
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 560
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 41
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

نقد اخلاقی پاسخ های فلسفه ی اسلامی معاصر (علامه طباطبایی و شهید مطهری) به مسئله ی شر نوشته مالک حسینیبررسی نقش نفس و بدن در پیدایش لذت و الم براساس دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا نوشته احمد شه گلیتبیین مایکل آلمیدا درباره تقریر پاسخ داده نشده مسئله منطقی شر در دفاع اختیارگرایانه نوشته میثم توکلی بینامفهوم شهود نزد شلایرماخر در کتاب درباره دین و مقایسه آن با شهود نزد کانت نوشته شهرام پازوکی و سید مسعود زمانیتحلیل دیدگاه سهروردی در مسئله کلیات و مواجهه ملاصدرا با آن نوشته محمد حسین زادهاقتراح تبیین چگونگی ارتباط میدان های کلاسیک و کوانتومی براساس نظریه حرکت جوهری نوشته محمدجعفر جامه بزرگیعدم تعین داده حسی نوشته فراز عطاربررسی نسبت میان سه تز از مقاله «دوجزم»کواین نوشته ضیاء موحد و حسین شقاقیبررسی دیدگاه ویتگنشتاین متاخر درباره گزاره های پایه نوشته عبداله محمدیمسئله عینیت: کانت و ویتگنشتاین از سوبژکتیویته تا اینترسوبژکتیویته نوشته محمدرضا اسمخانیجهانی از هیچ بر اساس افت وخیز خلا کوانتمی؛ نقدی بر پیشنهاد پیدایش بی نیاز از خدا نوشته میثم توکلی بیناملاحظات منطقی و معرفت شناختی ابن سینا، ابن عربی و ملاصدرا نوشته محمد حسین زادهمقایسه و ارزیابی دو تحریر از اختلاط حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی نوشته اسدالله فلاحیبررسی «موجود اول» و صفات او در فلسفه فارابی (با تمرکز بر آراء اهل المدینه الفاضله و السیاسه المدنیه) نوشته لیلا کیانخواهتاملی در ساختار دوگانه شرطی در منطق ابن سینا نوشته علی رضا دارابیقضایای حقیقیه و خارجیه نزد شمس الدین سمرقندی نوشته اسد الله فلاحیمخالفت شیخ شبستری با حکیمان، فیلسوفان و متکلمان نوشته شهین اعوانیامکان سنجی و شاخص های تعالی فناوری در بستر توحیدی نوشته احمد شه گلیبررسی انتقادهای علامه طباطبایی به دیدگاه ملاصدرا درباره «تعریف حدی شیء به وسیله فصل» نوشته محمد حسین زادهنسبت دستور زبان و منطق در نظر ابونصر فارابی نوشته فاطمه شهیدی