مشکل محاسبه درفایده گرایی: نقدوبررسی نظریه جی.جی.سی اسمارت

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 502

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PHILO-8-14_011

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1394

چکیده مقاله:

فلسفه اخلاق شامل سه حوزه ی فرااخلاق اخلاق هنجاری واخلاق کاربردی است فایده گرایی یکی ازدیدگاه های مهم مطرح درحوزه ی اخلاق هنجاری است که معیار درستی اعمال انسان را برسود و زبیان پیامدهای آ« و یابه عبارتی برمیزان خوشبختی ایجادشده برای همه ی افرادی که تحت تاثیر آن فعل قراردارند مبتنی می سازد فایده گران خود به دوگروه عمل محور و قاعده محور تقسیم میشوند دسته نخست به میزان خیریاخوشبختی ای که هرعمل دریک موقعیت خاص ایجادمیکند توجه کرده و گروه دیگر به میزان خیر یاخوشبختی که یک اصل یاقاعده به همراه دارد نظر دارند جی جی سی اسمارت یک پراگماتیست وحامی فایده گرایی عمل محور است دراین نوشتار کوشیده ایم که پس ازباین اصول موردقبول فایده گرایان برخی ازاشکالات مطرح شده به مساله محاسبه ی پیامدهای اعمال را مورد بررسی قرارداده و پاسخ های ارایه شده ازسوی اسمارت به آنها را بیان کنیم اسمارت برای پاسخ گویی به این انتقادات به جای محاسبه ی پیامدها ازمقایسه ی دووضعیت کلی سخن به میان می اورد و با این کار صورت مساله را پاک می کند وی می کوشد تاباتمایز میان دو نوع محاسبه یعنی محاسبه ی پیامدهای یک عمل و ارزیابی و محاسبه ی اعمال ممکن پیشرو و همچنین باتوسل به مثال امواج آبگیر و نیزتوسل به قواعدسرانگشتی برای مواردی که ضرورت توسل به قواعد احساس میشود به کلیه ی انتقادات وارد شده برمحاسبه درفایده گرایی پاسخ دهد

نویسندگان

سحر کاوندی

دانشیارگروه فلسفه دانشگاه زنجان نویسنده مسئول

محسن جاهد

استادیار گروه فلسفه دانشگاه زنجان

محمدحسین ارشدی بیدگلی

کارشناسی ارشدفلسفه اخلاق دانشگاه زنجان