زمینه تاریخی حضور استعمار انگلیس در بلوچستان دوره قاجار و عملی نشدن سیاست آن توسط عاملان بلوچ

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,205

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HAPCONF01_010

تاریخ نمایه سازی: 14 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

اتفاقاتی که در قرن هجدهم و نوزدهم در اروپا روی داد سبب شد که رقابت های کشورهای اروپایی به خارج از آن قاره منتقلشوند و یکی از کشورهایی که مورد توجه دولت های اروپایی قرار گرفت هندوستان بود زیرا دارای منابع طبیعی فراوانی بودو از طرفی دیگر راه رسیدن به هندوستان، تسلط بر بلوچستان ایران بود. بلوچستان به علت موقعیت استراتژیکی ویژه ای کهدارد و به جهت اینکه در طول تاریخ نقش دروازه طبیعی هند را دارا بود از همان اوایل رقابت های استعماری مورد توجهکشورهای استعمارگر بود. ورود انگلیسی ها به بلوچستان تقریبا هم زمان با تشکیل سلسله قاجاریه در ایران بود. بسیاری ازسرداران بلوچ به دلیل داشتن روحیه ضد انگلیس و انگلیس ستیزی به مقابله با انگلیسی ها پرداختند. وجود جنگ هایی مانندجنگ سنگان، جنگ خاش، جنگ نصرت آباد و نبرد لیرودیک بیان گر آن می باشند که بلوچ ها هیچ گاه حاضر به همکاری باانگلیسی ها نشدند و این جنگ ها میان استعمارگران انگلیسی با یارمحمدزایی و گمشادزهی ها و اسماعیل زایی ها به وجودآمدند. در این مقاله برآنیم تا تاریخ ورود انگلسی ها را به ایران به خصوص منطقه بلوچستان بررسی کنیم و مبارزات سردارانسرحد بلوچستان علیه استعمارگران را مورد پژوهش قرار دهیم.

نویسندگان

یوسف محمدی سلیمانی

مربی تاریخ اسلام، دانشگاه ولایت ایرانشهر، ایران

محمدمسیح هاشمی نیا

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عضو غیرهیات علمی دانشگاه ولایت ایرانشهر