مجله بین المللی انسان و تفکر

International Journal of Human and Contemplation

فصلنامه بین المللی انسان و تفکر، یک نشریه الکترونیک تخصصی است که به صورت فصلنامه و به زبان انگلیسی منتشر می شود. این نشریه پذیرای مقالات پژوهشی (Research Paper) ، مروری (Review Article)، مطالعه موردی (Case study)، روش شناسی (Methodologies)، کاربردی (Applied Article )، مفهومی (Conceptual paper) در حوزه های علوم اجتماعی ، علوم انسانی و مطالعات بین رشته ای می باشد.

نشریه بین المللی انسان و تفکر به صورت فصلنامه می باشد.در هر شماره حداقل ۷ مقاله منتشر می شود.فرایند داوری مقاله در این نشریه دوسو ناشناس است به این معنی که هویت نویسندگان و داوران برای همدیگر در طول فرایند داوری پنهان باقی می ماند. سیاست انتشار نشریه به صورت دسترسی آزاد به متن کامل مقالات می باشد. فایل تمام متن مقالات به شکل pdf در تارنمای نشریه قرار گرفته است و مراجعه کنندگان می توانند به طور رایگان آن را دانلود و با ذکر منبع در تارنماهای دلخواه منتشر کنند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

مجله بین المللی انسان و تفکر طیف فوق العاده وسیعی از مسائل مربوط به انسان و تفکر را پوشش می دهد:

علوم اجتماعی و انسانی:

۱. هنر ۲. تاریخ ۳. زبان شناسی ۴. زبان ۵. ادبیات ۶. فلسفه ۷. روانشناسی ۸. فرهنگ عامه ۹. علوم اجتماعی ۱۰. جامعه شناسی

بین رشته ای:

۱. کودکان و جوانان ۲. ارتباطات و رسانه ۳. خلاقیت ۴. مطالعات بین رشته ای ۵. مطالعات چند رشته ای ۶. گردشگری