آقای محمد سلیمی

Mohammad Salimi

پژوهشگر

Researcher ID: (102137)

3
1
3
3
3

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

 • سلیمی، محمد. علیرضا آل بویه. فاطمه جمشیدی. "فناوری و زیست اخلاقی" اولین همایش بین المللی دین، فرهنگ و فناوری (1396)
 • آل بویه، علیرضا و محمد سلیمی و فاطمه جمشیدی. "تحلیل لایه‌ای بازی‌های رایانه‌ای: رویکردی برای داوری اخلاقی." سومین همایش ملی فضای مجازی پاک 1395 (1395)
 • سلیمی، محمد."سازمان کرامت محور". اولین همایش ملی فلسفه اخلاق (1394)

تحصیلات تخصصی

 • کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - تحول سازمان دانشگاه تهران1392-1394
 • کارشناسی مدیریت امور فرهنگی و هنری 1386-1388
 • کاردانی کامپیوتر-نرم افزار 1376-1380

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر موسسه رسانه دانش نورا (1396-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیر داخلی نشریه اسلام و مدیریت (1396-1398)
 • سابقه کار دانشگاهی در سرپرست اداره روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (1398-تاکنون)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • کارگاه آموزشی «رئالیسم مفهومی- خلاقانه: رویکردی پیشنهادی در تدوین روش شناسی علم (اسلامی)» - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (1395)
 • سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - انجمن علوم مدیریت ایران - دانشگاه شریف (1394)
 • دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت - انجمن علوم مدیریت ایران - دانشگاه شریف (1393)

سایر موارد

 • طرح کاربردی«تبیین نقشها و مسئولیتهای فردی و اجتماعی طلاب خواهر و راهکارهای هماهنگی بین نظام تعلیم و تربیت با آن نقشها»
 • طرح کاربردی «تدوین سیاست های تجاری سازی، تنوع محصول، نوآوری و نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه» - 1395