آقای دکتر وحید چوپانکاره

Dr. Vahid Choopankareh

استادیار دانشگاه تهران

Researcher ID: (434566)

7
3
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

سوابق استادی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در هیات علمی (1385-1406)