آقای دکتر مسعود کوثری

Dr. Mohammad Reza Javadiyeganeh

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177353)

10
53
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی