خانم دکتر فائزه توکلی

Dr. Faezeh Tavakoli

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297403)

1
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی