خانم دکتر ثریا ضیایی

Dr. Soraya Ziaei

استادیار،کتابداری و اطلاع رسانی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182472)

29
56
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی