فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی

Quarterly Journal of Knowledge and Information Management

فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی در راستای بهره‌مندی از نتایج پژوهش‌های پژوهشگران و کتابداران کشور که در عرصه مدیریت اطلاعات و دانش فعالیت می‌کنند، با دریافت مجوز انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ آغاز نموده است.

موضوعات تحت پوشش نشریه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی شامل موارد زیر است:

- مدیریت پایگاه های اطلاعاتی

- مدیریت نشریات و پیایندها

- شیوه های نوین مدیریتی در مراکز اطلاع رسانی

- مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی

- مدیریت نشر الکترونیک و حوزه های مرتبط

- مدیریت دانش در مراکز اطلاعاتی

- مدیریت اطلاعات و حوزه های پیش روی آن در آینده

- مدیریت دانش در حوزه کتابخانه های دیجیتال

- مدیریت ذخیره و بازیابی اطلاعات

- مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

تذکر مهم: لازم به توضیح است که مقالات قبل از ارسال به داوری، از لحاظ ساختاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت مطابقت با ساختار مورد نظر در فرایند داوری قرار خواهند گرفت. بنابراین خواهشمند است مطابق با فایل اصلی مقاله و فایل مشخصات نویسندگان، نسبت به انجام تنظیمات مورد نظر دقت لازم صورت گیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات