خانم دکتر عصمت مومنی

Dr. Esmat Momeni

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181958)

5
42
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی