آقای دکتر هادی شریف مقدم

Dr. Hadi Sharif Moghadam

استاد، دانشگاه پیام نور، ایران.

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182470)

10
25
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی