آقای دکتر احمد شعبانی

Dr. Ahmad Sshaabani

استاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185035)

11
86
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی