خانم دکتر زهره میرحسینی

Dr. zohreh mirhoseini

دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182477)

13
80
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی