مطالعه ی تأثیر فناوری اطلاعات بر کیفیت آموزش و یادگیری از دیدگاه معلمان مقطع ابتدایی ناحیه 7 شهر مشهد

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 747

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGMA01_036

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

امروزه ابزارهای اطلاع رسانی در جهان متحول شده است. اگر در قرن بیستم رادیو، تلویزیون، تلفن وبرخی از وسایل و ابزارهای مشابه از مهم ترین عوامل انتقال اطلاعات بودند، اینک با ورود رایانه،اینترنت، شبکه های الکترونیکی و مهم تر از همه آموزش الکترونیک مفاهیم و ابزارهای فناوریاطلاعات را متحول ساخته و. قرن 21 را به قرن دانایی و انقلاب اطلاعات تبدیل کرده است. اطلاعاتبه عنوان کالای استراتژیک، ابزار قدرت و معیار توسعه یافتگی در دنیای کنونی است. آموزش وپرورش هم به عنوان یک نظام و سیستم اطلاعاتی بزرگ می تواند اطلاعات مناسب را برای دانشآموزان به ویژه در دوره ی ابتدایی، جمع آوری، پردازش و منتشر کند. چرا که مهم ترین دوره یتحصیلی در تمام نظام های آموزش و پرورش جهان و اساس آموزش های بعدی، دوره ی ابتدایی استو دانش آموزان را برای کسب مهارت ها و تخصص ها ی آتی آماده می سازد. لذا فناوری اطلاعات وارتباطات نقش مهمی را در این دوره ایفا می کنند. و فرد اصلی در کمک به دانش آموزان برایدسترسی به قابلیت های فناوری ، معلم کلاس است و آمادگی برای کاربرد فناوری و آگاهی ازچگونگی پشتیبانی فناوری از یادگیری دانش آموزان ، باید جزو مهارت های اساسی معلمان گردد.هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیفیت آموزش از دیدگاهمعلمان است. و به روش پیمایشی و توصیفی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمانمقطع ابتدایی مدارس هوشمند ناحیه ی 7 مشهد می باشد. که حجم نمونه 150 نفر بر اساس میزانهوشمندسازی مدارس تعیین شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش توصیفی ، از جداول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی با توجه به فرضیه های2تدوین شده از آزمون های کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های یک نمونه ای و همبستگی برای پاسخ به فرضیه ها با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. به طور کلی نتایج نشان داد که معلمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کیفیت آموزش و در نهایتپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر می دانند.

کلیدواژه ها:

فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آموزش و پرورش ، کیفیت آموزش ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، مقطع ابتدایی

نویسندگان

ثریا ضیائی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه پیام نور

وجیهه خباز

دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه پیام نور

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • افخمی عقدا، کمالی زارچ، م، شکوه راوه، ن. (1391). بررسی ...
 • بختیاری، مریم، احمدی، غلامرضا (1386). میزان اثربخشی آموزش های ضمن ...
 • ثمری، عیسی، آتشک، محمد (1388. تاثیر میزان شناخت و کاربست ...
 • ذاکری و دیگران (1390). بررسی نگرش معلمان نسبت به کاربرد ...
 • سیمینف، الکسی؛ ترجمه ی ابراهیم طلایی (1382). فناوری اطلاعات در ...
 • صالحی و دیگران (1390). امکان سنجی توسعه ی فناوری های ...
 • عبادی، رحیم (1384). فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش. تهران: ...
 • قمت یوگژاوی خ _ 7رد‌یبهشت 1394 ...
 • Davi, J. Echryssafidou, J. Zamora, D. Davies, K. Khan & ...
 • Kelly, M. G & MCAnear, A. (2002). National educational technology ...
 • Resta, P. (2002). Information and communication technologis in teacher education: ...
 • Yildirim, _ (2000). Effects of an educational computing course on ...
 • نمایش کامل مراجع