دوفصلنامه مطالعات فرهنگ و هنر آسیا

Asian Culture and Art Studies

ظهور چالش‌های جهانی و همچنین افزایش سرعت و تولید انبوه اطلاعات موجب زوال یا تغییر شکل فرهنگ‏های گوناگون در جهان شده است به گونه‌ای که روند همسان شدن  آداب و مناسک‏، رفتارها و آیین ‏ها، تنوع معنا دار در زندگی اجتماعی و فردی جوامع را با مخاطره مواجه کرده است .

لذا ایجاد و توسعه شبکه‌های «اطلاعات فرهنگی» در قالب محصولاتی چون نشریه،کتاب، و... پشتوانه حفظ و احیای فرهنگ‏های بومی آسیا خواهد بود .

 بر این اساس، مرکز اسناد فرهنگی آسیا درخواست مجوز جهت انتشار نشریه علمی - پژوهشی با اهداف ذیل را دارد:

_  شناخت فرهنگ و هنر اقوام و ملل آسیا و ارائه جدیدترین یافته ­های علمی و فرهنگی.

_ توسعه ارتباطات فرهنگی بر مبنای به رسمیت شناختن فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های اقوام و ملل آسیا.

_ ترویج و گسترش پژوهش در زمینه اسناد تاریخی، زبان و ادبیات، آداب و رسوم، هنرهای دیداری و شنیداری و... در مناطق گوناگون آسیا.

بر اساس آیین نامه ارت علوم شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مصوب ۱۳۹۸.۰۲.۰۹ از زمان ابلاغ این آیین نامه همه نشریات وزارت علوم با نام «نشریه علمی» شناخته شده و درجه بندی علمی پژوهشی و علمی ترویجی ملغی است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)