خانم دکتر زهرا حیاتی

Dr. Zahra Hayati

فرد مهم علمی - Researcher ID: (202985)

2
11

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی