آقای دکتر علی وندشعاری

Dr. Ali VandShoari

دانشیار گروه فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (406065)

8
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

علی وندشعاری متولد 1357، دانشیار دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز است. در سال 1381 در رشته کارشناسی فرش از دانشگاه صنعتی سهند تبریز فارغ التحصیل، در سال 1384 مدرک کارشناسی ارشد و سال 1391 مدرک دکتری تخصصی در رشته پژوهش هنر - فرش را از دانشگاه شاهد تهران و با سپری کردن فرصت 9 ماهه مطالعاتی در دانشگاه پادوا ایتالیا دریافت نمود. حوزه تخصصی مطالعات وی، هویت فرهنگی در نقشمایه های قالی های تاریخی و نیز مباحث مربوط به کاربردی نمودن فناوری اطلاعات در حوزه تجارت فرش دستباف ایران می باشد. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ایشان از طرف فرهنگستان هنر ایران، در سال 1387 به عنوان پایان نامه برتر تحصیلات تکمیلی کشور (رتبه 1)، انتخاب گردید. ایشان در سال 1388 نیز به عنوان پژوهشگر برتر حوزه هنر در استان آذربایجان شرقی انتخاب شده است. دکتر وندشعاری در سال 1391 به عنوان اولین دانش آموخته فرش کشور به رتبه استادیاری و در سال 1395 نیز به عنوان اولین دانش آموخته فرش کشور به رتبه دانشیاری ارتقا علمی پیدا کرده است. مقالات متعدد علمی - پژوهشی در حوزه مطالعات نظری فرش از ایشان چاپ شده است. ایشان از سال 1392 به عنوان معاون دانشکده فرش به مدت دو سال و از سال 1394 نیز رییس دانشکده فرش دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد. ایشان عضو پیوسته انجمن علمی فرش ایران و به مدت دو سال از سال 1395، به عنوان رییس و نیز نایب رییس این انجمن فعالیت داشته است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی