آقای دکتر نعمت اله ایرانزاده

Dr. nemat allah eranzadeh

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (387586)

1
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران