آقای جلال تباشیر

Jalal Tabashir

دانشجوی دکتری تخصصی

Researcher ID: (249303)

9
3
6
3
1
18
2

مقالات بین المللی خارج از کشور

 •  Tabashir J & Arbabi F. "Investigating the application of language presuppositions in the cognitive world of children in Kurdish language". International Journal of Language, Literature, Culture and History Studies. (2021). Vol.3, NO.2 , P: 20 - 31
 •  Arbabi Faride and Tabashir Jalal "The study of loanwords in the construction of compound verbs in Baluchi, based on social factors". International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE). (2020). Vol 14, Issue 03, p: 4020-4030. DOI: 10.9756/INT-JECSE/V14I3.508 - https://www.int-jecse.net/abstract.php?id=1391

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

 • کتاب هێژا و بەرخە کۆرپە (به زبان کردی) (انتشارات زایەڵە) - 1400 - فارسی
 • کتاب مام بێکەس (زبان کردی) (انتشارات زایەڵە) - 1400 - فارسی
 • کتاب ورچه بۆر و سێ گای ساویلکه (زبان کردی) (انتشارات زایەڵە) - 1400 - فارسی
 • کتاب دێو (زبان کردی) (انتشارات زایەڵە) - 1400 - فارسی
 • کتاب دزی تۆبەکار (زبان کردی) (انتشارات زایەڵە) - 1400 - فارسی
 • کتاب فرهنگ لغت زبانشناسی همگانی (انتشارات اساتید) - 1399 - فارسی

تحصیلات تخصصی

جوایز و افتخارات

 • رتبه برتر گروه زبانشناسی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (1398)

سوابق حضور در دوره ها و کارگاههای تخصصی

 • نرم‌افزار LancsBox - دانشگاه شیراز (2021)
 • مدرسه تابستانی ادیسه انسان - انجمن زیست‌شناسی ایران (2021)
 • مدرسه زبانشناسی شناختی - موسسه آموزش عالی علوم شناختی و دانشگاه تربیت مدرس (2021)
 • مقاله نویسی پیشرفته - آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز (2020)
 • کارگاه ویراستاری - دانشگاه خوارزمی (1401)
 • کارگاه مقاله نویسی پیشرفته - دانشگاه شهید بهشتی (1401)
 • کارگاه نحوه مکاتبه با مراکز علمی - دانشگاه شهید بهشتی (1401)
 • آشنایی با اصول برنامه‌نویسی برای زبانشناسان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1400)
 • آشنایی با آواشناسی آکوستیک - دانشگاه شیراز (1400)
 • دورة استخراج اطلاعات زبانشناسی از پیکره های برچسبخورده و برچسب نخورده - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • کارگاه راهنمای کاوش در وب - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1400)
 • ایران؛ رنگین کمان فرهنگ و زبان‌ها (نشست زبان مادری) - دانشگاه علامه طباطبایی (1400)
 • زبان مادری و سیاستگذاری هویت - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (1400)
 • آمار و نرم افزار SPSS - دانشگاه علامه طباطبایی (1399)
 • برنامه‌نویسی در نرم‌افزار PRAAT - دانشگاه الزهرا (1399)
 • نرم‌افزار AntConc - دانشگاه شیراز (1399)
 • کارگاه زبان‌های اشاره - دانشگاه الزهرا (1399)
 • دومین مدرسه زبانشناسی پیکره - دانشگاه علامه طباطبایی (1399)