دوفصلنامه زبان و زبان شناسی

Language and linguistics

دوفصلنامه علمی-پژوهشی زبان و زبان‌شناسی، نشریه انجمن زبان‌شناسی ایران است که از سال ۱۳۸۴ آغاز به کار کرده  است. در این مجله مقالاتی در همه موضوعات مرتبط با زبان‌شناسی همگانی منتشر می‌شود.

 

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات