آقای دکتر غلامحسین کریمی دوستان

Dr. Gholamhossein Karimi Dostan

رئیس گروه زبانشناسی و زبان های باستانی شورای بررسی متون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263907)

4
64
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی