آقای دکتر عباسعلی آهنگر

Dr. Abbas Ali Ahangar PhD

استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181941)

3
73
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب Koroshi: A Corpus-based Grammatical Desription (Uppsala University, Sweden) - 2015 - انگلیسی
  • کتاب English Phonetics: A Practical Guide (University of Sistan and Baluchestan) - 1398 - انگلیسی