آقای دکتر عبدالله واثق عباسی

Dr. AVasegh Abbasi

دانشیار -گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183602)

9
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی