دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی

Journal of Linguistic Research and Applied Literature

دوفصلنامه پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی از سال ۱۳۹۹ به عنوان مجله تخصصی در حوزه زبان‌شناسی، زبان‌ها و گویش‌های ایرانی و ادبیات کاربردی آغاز به کار کرده است. این مجله مقالات اصیل و باکیفیت را در حوزه‌های مذکور منتشر می‌کند؛ اما با توجه به اینکه در ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان) منتشر می‌شود، به مقالات در پیوند با زبان و ادبیات بلوچی توجه ویژه دارد. 

مجله پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی با هدف ارائه پژوهش‌های نوین در دو حوزه مطالعات کاربردی زبانی[۱] و ادبیات راه اندازی شده است. در حوزه نخست که شامل پژوهش‌های کاربردی زبانی می‌شود، به مسائلی همچون فراگیری زبان‌های ایرانی؛ فرآیندها، روش‌ها و مسائل آموزش زبان (زبان مادری و زبان دوم در ایران)؛ فرهنگ‌نویسی؛ واژه‌گزینی؛ گویش‌شناسی ایرانی و سایر موضوعات کاربردی پرداخته می‌شود. از سوی دیگر، در این مجله به کاربرد و نقش ادبیات فارسی در زندگی ایرانیان پرداخته می‌شود. پرسش بسیاری از دانشجویان و دانشگاهیان امروزه این است که ادبیات چه نقشی در زندگی ما دارد و کاربرد آن چیست؟ پاسخ این پرسش در درک این مسئله نهفته است که با ادبیات و ابزارهای ادبی می‌توان بهتر اندیشید، بهترخواند، بهترنوشت و زیستن را به طور کلی با ادبیاتی که کاربردی است پیوند زد. کاربرد ادبیات در حوزه‌های آموزشی، نظریه‌پردازی، پژوهش‌های تاریخی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و غیره از حوزه‌های فعالیت این مجله است. دانشگاه ولایت با همین زمینه فکری و رسالت فرهنگی مجوز انتشار مجله تخصصی «پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی» را از وزارت فرهنگ و ارشاد پیگیری و اخذ نموده است. هدف اصلی مجله پژوهش‌های زبانی و ادبیات کاربردی فراهم آوردن فرصتی برای ارائه یافته‌های تازه در حوزه‌های یاد شده است. بنابراین، مجله در حوزه‌های زیر مقاله می‌پذیرد:

توصیف دستوری زبان‌های ایرانی
زبان بلوچی و گویش‌های آن
گویش‌شناسی زبان‌های ایرانی
پژوهش‌های تاریخی – تطبیقی زبان‌های ایرانی
کاربردهای معطوف به زبان و ادبیات فارسی (مثلا درست‌نویسی و ویرایش و ...)
ادبیات فارسی برای مخاطبان و نیازهای خاص (مثلا ادبیات کودک و نوجوان و...)
نظریه‌های ادبی و دیگر دانش‌های علوم انسانی و اجتماعی که منجر به کاربردی کردن ادبیات فارسی می‌شوند
آسیب­ شناسی مطالعات ادبی و ارائه راهکار در راستای مطالعات کاربردی، نوین و روشمند ادبی
آسیب­ شناسی فرهنگی، قومی و اخلاقی از راه مطالعات ادبی
روزآمدسازی و بهره‌­وری روشمند از آثار فاخر ادبی برای تولید فرهنگی
و دیگر موضوع‌های مرتبط