خانم دکتر بلقیس روشن

Dr. Belghays Roshan

استاد، دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (398284)

4
77
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی