بررسی تک واژگونه های تک واژ گذشته ساز در گویش لری ممسنی: رویکرد بهینگی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 44 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-13-4_012

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

چکیده مقاله:

گویش لری ممسنی یکی از گویشهای جنوبی زبان لری و شاخه ای از گویش های ایرانی جنوب غربی است که همانند بسیاری دیگر از گویشهای ایرانی، تنوعات آوایی و واژ واجی چشمگیری دارد. یکی از حوزه های واژ واجی  قابل توجه در این گویش، بازنمایی صورت های متنوع  تک واژ گذشتهساز است. مسئله اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با ابزارهای نظریه بهینگی، فرایندها، محدودیتها و رتبهبندیهای ناظر بر این تنوعات واژ واجی را صورت بندی کرد و آیا قواعدی جهانی بر آن حاکم است؟ روش پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی است که براساس فهرست افعال بسیط زبان فارسی (طباطبائی، ۱۳۷۶) فهرستی از افعال معادل در گویش لری ممسنی استخراج و براساس الفبای آوانگار بین المللی آوانویسی و تمامی بافت های تک واژ گذشته ساز در این داده ها در چارچوب رویکرد بهینگی بررسی شد. یافته ها نشان داد که گرایش به تضعیف[۱] و کم کوشی در گویش لری ممسنی، فرایندی بسیار رایج و گسترده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که  براساس معیارهای توزیع بافتی، فراوانی وقوع و اعمال کم ترین قواعد، تک واژ گذشته ساز زیربنایی در این گویش /ɪd/ است؛ درمجموع نه تک واژگونه (/Ið/،/ð/،/ɑð/، /d/،/t/،/es/،/s/، /ɑs/و /Ø) برای این تک واژ شناسایی شد که تظاهر آوایی هرکدام در چارچوب بهینگی تحلیل شده است. در این بررسی درجات یا پیوستاری از تضعیف در همخوان و واکه تک واژ گذشته ساز زیربنایی /ɪd/ مشاهده شد که نشان دهنده این است که به طور کلی فرایند تضعیف تابع محدودیت های جهانی نشان داری LAZY در همخوان و *V (tense) در واکه و پایایی IDENT-IO و محدودیت های زیرمجموعه آن و جای گشت های ناظر بر وقوع این محدودیت ها در انتخاب برون داد بهینه اند.   ۶. پینوشتها [۱] weakening

کلیدواژه ها:

Mamasani Lori dialect ، Past morpheme ، Qllomorphs of Past morpheme ، Optimality approach ، واژه های کلیدی: گویش لری ممسنی ، تک واژ گذشته ساز ، تک واژگونه های تک واژ گذشته ساز ، رویکرد بهینگی.

نویسندگان

ایوب انصاری

PhD Cqndidqte in Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

آرزو نجفیان

Associate Professor, Department of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

محمد رضا احمدخانی

Associate Professor, Department of Linguistics, Payame Noor University, Tehran, Iran

بلقیس روشن

Professor of Linguistics, Payame Noor University of Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • • Abolghasemi, M. (۱۹۹۴). Verbs in Persian Dari language. Tehran: ...
 • • Ahmadkhani, M. (۲۰۰۸). A study of phonological displacement in ...
 • • Badakhshan, A., & Zamani, M. (۱۳۹۲). The analysis and ...
 • • Bird, H., Lambton Ralph, M.A., Seidenberg, M.S., Mc Clelland, ...
 • • Goldust, R. (۲۰۱۶). Description and analysis of two processes ...
 • • HALLE, M. (۱۹۶۲). Phonology in generative grammar. Word, ۱۸, ...
 • • Henderson, M. (۱۹۷۸). Modern Persian verb morrphology. The American ...
 • • Jam, B. (۲۰۱۵). Explaining different pronunciations of the enclitic ...
 • • Kager, R. (۱۹۹۹). Optimality theory. Newyork: Cambridge University Press ...
 • • Karampour, F., Bijankhan, M., & Cheraghi, Z. (۲۰۱۱). Phonological ...
 • • Katamba, F. & J. Stonham. (۲۰۰۶). Morphology. England ...
 • • Kenstowicz, M., & Banksira, D.P. (۱۹۹۹). Reduplicative identity in ...
 • • Kirchner, R. M. (۲۰۰۴). Consonant lenition. In Phonetically Based ...
 • • Kirchner, R. M. (۱۹۹۸). An effort-based approach to consonant ...
 • • Kurd Zafaranloo Kambuzia, A., Kabini, Sh., And Maleki Moghadam, ...
 • • Kurd Zafaranloo Kambuzia, A., Tajabadi, F., Assi, M., & ...
 • • Ladefoged, p. (۱۹۲۵). Phonology course. ۵th edition, Translated by ...
 • • Lambton, A.K.S. (۱۹۶۶). Persian grammar. Cambridge: Cambridge University Press ...
 • • Lambton Ralph, M.A., Braber, N., McClelland, J.L. & Patterson, ...
 • • Lazard, G. (۲۰۰۵). A grammar of contemporary Persian. Translated ...
 • • Lee, J.Y. (۲۰۰۳). Tenseness and length in English phonology. ...
 • • Lombardi, L. (۱۹۹۶). Positional faithfulness and voicing assimilation in ...
 • • McCarthy, J., & Prince, A. (۱۹۹۵) Faithfulness and reduplicative ...
 • • McCarthy, J.J. (۲۰۰۲). A thematic guide to optimality theory, ...
 • • McCarthy, J.J. (۲۰۰۸ a), Doing optimality theory, Malden, MA, ...
 • • McCarthy, J.J. (۲۰۰۴). Optimality theory in phonology. Blackwell ...
 • • Monshizade,M. (۱۹۹۸). The Past morpheme suffix and its variants. ...
 • • Palizban, K., Najafian, A., Karampour, F., & Ahmadkhani, M.A.(۲۰۱۹). ...
 • • Peisikov, L.S. (۲۰۰۱). Tegeranskii Dialect. Translated by: M. Shojaei. ...
 • • Permon, Y., Mohammadi Hashemi, M., & Gosheh, P., (۲۰۱۵). ...
 • • Prince, A., & Smolensky, P. (۱۹۹۳/۲۰۰۴). Optimality theory: Constraint ...
 • • Ranji, M. (۱۹۸۰).The Distribution of stems of regular and ...
 • • Safari, I. (۲۰۱۶). Description and analysis of the phonological ...
 • • Shaghaghi, V. (۲۰۱۰). Morphology,The Basics. Tehran: SAMT .[In Persian] ...
 • • Smith, J. (۲۰۰۷). Markedness, faithfulness, positions, and contexts: Lenition ...
 • • Smolensky, P. (۱۹۹۶). The initial state and richness of ...
 • • Tabatabai, A. (۱۹۹۷). Simple Persian Verb and Word Formation. ...
 • • Vosoughi, H.(۱۹۹۲). Linguistic Articles. Tehran: Rahnama [In Persian] ...
 • • Yarmohammadi, L. & C. Ronayne (۱۹۷۶). The Persian Verb. ...
 • • Zamani, M., & badakhshan, I. (۲۰۱۴). The effect of ...
 • • احمدخانی، م. (۱۳۸۷). بررسی جابه جایی واجی در زبان ...
 • تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری) [مقاله ژورنالی]
 • • ابوالقاسمی، م. (۱۳۷۳). فعل های فارسی دری. تهران: ققنوس ...
 • • بیجن خان، م. (۱۳۸۴). واج شناسی نظریه بهینگی. تهران: ...
 • • پرمون، ی.، محمدی هاشمی، م.، و گوشه، ص.،) ۱۳۹۴). ...
 • • پالیزبان، ک.، نجفیان، آ.، کرمپور، ف.، و احمدخانی، م. ...
 • • رنجی، م. (۱۳۵۹). توزیع گونه های ستاک فعل های ...
 • • زمانی، م.، و بدخشان، ا. (۱۳۹۳). تاثیر محدودیت رعایت ...
 • • کرم پور، ف.، و بیجن خان، م.، و چراغی، ...
 • • لازار، ژ. (۱۳۸۶ ( . دستور زبان فارسی معاصر. ...
 • • لده فاگد، پ. (۱۹۲۵). دوره درسی آواشناسی. ویرایش پنجم. ...
 • • جم، ب. (۱۳۹۴). تبیین تغییر تلفظ فعل پی بستی ...
 • • شقاقی، و. (۱۳۸۹). مبانی صرف. تهران: سمت ...
 • • صفری، ا. (۱۳۹۵). توصیف و تحلیل فرایندهای واجی گویش ...
 • • طباطبائی، ع. (۱۳۷۶). فعل بسیط فارسی و واژه سازی. ...
 • • غلامحسین زاده، غ.، جبر، م.، دری، ن. و عباسی، ...
 • • کرد زعفران لو کامبوزیا، ع.، کابینی، ش.، و ملکی ...
 • • کرد زعفران لو کامبوزیا، ع.، تاج آبادی، ف.، عاصی، ...
 • • گل دوست، ر. (۱۳۹۵). توصیف و تحلیل دو فرایند ...
 • • منشی زاده، م. (۱۳۷۷). تک واژ گذشته ساز و ...
 • • وثوقی، ح) .۱۳۷۱). مقالات زبانشناسی. تهران: رهنما ...
 • نمایش کامل مراجع