بازشناسی زبان شناختی و جغرافیایی گونه های زبان مازندرانی در حد فاصل خلیج گرگان تا مرکز مازندران با اعمال روش های گویش سنجی بر تفاوت های آوایی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 318

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-7-5_028

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر اولین تلاشی است که از یک سو با اتخاذ رویکردی کمی - رایانشی و از سوی دیگر با رویکردی کل گرایانه، سعی در بررسی گونه های زبان مازندرانی (طبری) و ترسیم چشم اندازی نسبتا روشن از وضعیت پیوستار گویشی این منطقه در چهارچوب مطالعات گویش سنجی دارد. برای تدوین اطلس زبانی 73 سایت در قلمرو گویشی گسترده پژوهش - که از شمال به شبه جزیره میانکاله و دریای مازندران، از جنوب به دامنه های رشته کوه البرز، از شرق به خلیج گرگان و از غرب به شهرستان های بابلسر و سوادکوه محدود می شود مشخص شد. داده های پژوهش شامل معادلهای آوایی 92 مدخل واژگانی (جمعا 4521 معادل) است که از مواد زبانی معتبر طرح ملی اطلس زبانی ایران استخراج گردید. میانگین سنی گویشوران 39 سال و متوسط سواد آنها در حد آموزش ابتدایی است که 38٪ آنها زن هستند. تحلیل انبوهه داده ها ضمن نمایاندن کارآمدی رهیافت گویش سنجی بر رهیافت سنتی، نشان داد دو گروه گویشی مازندرانی و مازندرانی گالشی از هم متمایزند و نیز گروه گویشی مازندرانی، خود به چهار زیرگروه اصلی بخش میشود که تغییرات پیوستار گویشی آنها از جنوب شرقی به شمال غربی است گویش منطقه ای شمال شرق حول شبه جزیره میانکاله گویش منطقه ای جنوب شرق بخش گلوگاه گویش منطقه ای مرکزحول مناطق مرکزی شهرستانهای نکا و ساری و گویش منطقه ای غرب شهرستان جویبار را پوشش میدهد

نویسندگان

آرزو نجفیان

دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

طیبه موسوی میانگاه

دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

بلقیس روشن

دانشیار گروه زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

سیف الله ملایی پاشایی

دانشجوی دکتری زبان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران